۰۲۱-۸۸۵۳۹۵۰۰-۱۵ با ما تماس بگیرید

مقاطع فولادی – پروفیل

مقاطع (پروفیل‌های) کناف از ورق‌های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشیده شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند.

همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی  پوشیده و محافظت شود.

سازه C (استاد): سازه استاد، جزء عمودی ساختار قاب فولادی سبک را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه ها به صورت عمودی و در فواصل ۴٠ ,۳٠ یا ۶٠ سانتیمتر از یکدیگر نصب شده و به عنوان زیرسازی برای نصب پنل ها عمل می نمایند. مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه های۵۰،۷۰ و ۷۵، ۱۰۰ میلیمتر (عمق جان) و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN  و NF تولید و عرضه می شود.

سازه  (رانر): سازه رانر، جزء افقی ساختار قاب فولادی سبک را در دیوارهای خشک تشکیل می دهد. این سازه در کف وسقف اجرا شده و به عنوان هدایت کننده استادها عمل می نماید. به علاوه، از این سازه در بخش های افقی بازشوها نیزاستفاده می شود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد ) ۵۰،۷۰ و ۷۵،۱۰۰میلیمتر و در دو نوع بر اساس استانداردهای DIN وNF  تولید و عرضه می شود.

سازه تراز: این سازه در بخش مشترک دیوار و سقف، به دیوار متصل شده و تراز  اصلیسقف را  تعیین می کند. همچنین،  سازه تراز می تواند نقش باربری داشته باشد و به عنوان تکیه گاه در حاشیه سقف عمل نماید و یا به عنوان یک عضو الزامی در ساختارهای دارای عایق بندی صوتی یا دارای کد حریق نیز به کار گرفته شود. علاوه برکاربردهای مذکور،از این سازه جهت زیرسازی در محل شکست های سقف نیز استفاده می شود. سازه تراز در دو نوع با نام های UD28(با مقطع ناودانی) و L25  (با مقطع نبشی) تولید و عرضه می شود.

سازه سقفی: این سازه جزء اصلی زیرسازی سقف های کاذب ۱۱۲D را تشکیل داده که به عنوان سازه باربر و یا سازه پنل خور عمل می کند. مقطع این سازه C شکل بوده و در دو نوع با نام های CD60  و F47  تولید و عرضه می شود. در محل هایی که دستیابی به کد حریق مدنظر است از سازهCD60 استفاده می شود.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت آرشا فرانگار محفوظ می باشد.