با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

پوشش محافظ در برابر حریق کناف

پوشش محافظ در برابر حریق کناف باعث بالا رفتن مقاومت بخش های سازه یی ساختمام مانند تیر و ستون در سازه های فولادی و همچنین اعضای غیر سازه یی مانند داکت ها و کانال های تاسیساتی تا ۳ ساعت شده و می تواند سازه را در برابر حریق تا زمان زیادی محافظت نماید.

اصول حفاظت ساختمان در برابر حریق

ساختمان ها با کاربری های متفاوت می توانند هرکدام به نوعی در مقابل حریق محافظت شوند. اواین هدف در برابر حفظ حریق، ایجاد زمان مناسب برای خروج افراد بوده و هدف دوم حفظ سازه در برابر حریق می باشد. برای رسیدن به این دو هدف مهم راهکارهای متفاوتی تعبیه می شود.

در شرایط حریق، حفظ جان افراد در درجه اول حائز اهمیت بوده که با راهکارهای معماری در مرحله طراحی می توان به این هدف مهم دست یافت:

  • در نظر گرفتن پله های خروجی مناسب برای فرار افراد
  • دسترسی های مناسب برای آتشنشانان در مواقع ضروری

اما در کنار موارد فوق نیاز به راهکارهایی برای حفظ بنا نیز می باشد. این راهکارها هم به نوعی با تاخیر در تخریب بنا هم به حفظ جان افراد کمک کرده و هم با لحاظ کردن زمان مشخص، امکان نجات سازه را نیز فراهم می کند. راهکار های ایجاد شده برای این هدف مهم عبارتند از:

  • استفاده از مصالح غیر قابل اشتعال
  • استفاده از سیستم های اعلان و اطفای حریق
  • مقاوم سازی عناصر سازه ای در برابر حریق