۰۲۱-۸۸۵۳۹۵۰۰-۱۵ با ما تماس بگیرید

سقف کاذب آکوستیک

سقف کاذب آکوستیک

سقف کاذب آکوستیک : تایل های آکوستیک از جمله سقف های کاذبی می باشند که مانع ورود سر و صدا به فضای زیرین سقف می شوند. برای مکان های مختلف از این سقف ها استفاده می شود. یکی از ویژگی های بارز سقف آکوستیک آن است که عایق مناسبی برای سر و صدا به حساب […]

بیشتر بدانید…

سقف کاذب کناف آشپزخانه

سقف کاذب کناف آشپزخانه

سقف کاذب کناف آشپزخانه : امروزه سقف های کاذب کاربرد زیادی در طراحی و زیباسازی انواع بنا اعم از ملک های مسکونی ، اداری و تجاری دارند. شرکت کناف ، معتبرترین شرکت بین المللی در زمینه تولید انواع سقف کاذب آماده در سطح بین المللی می باشد که تقریبا کمتر کسی را در حوزه ساخت و ساز می توانید بیابید که نام کناف برایش نا آشنا باشد. آشپزخانه در ملک های مسکونی و اداری و تجاری در حکم یکی از ارکان اصلی آن می باشد که هم به لحاظ بهداشتی و هم به لحاظ زیبایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
[…]

بیشتر بدانید…

تایل کناف آرشا

fsdfsdfsdfsdfsdfsdf تایل کناف فلزی کناف آرشا بـا معرفـی تایـل هـای فلـزی موندنـا، شـرکت ای. ام. اف توجـه بسـیاری از متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت را بـه خـود جلـب نمـود. ایـن محصـولات به صـورت سـقف کاذب مشـبک بـا تایل کناف مربـع یـا مسـتطیل در سیسـتم هـای زیرسـازی نمایـان، سـازه پنهـان و سیسـتم خـود ایسـتا تولیـد […]

بیشتر بدانید…

تمامی حقوق این سایت برای شرکت آرشا فرانگار محفوظ می باشد.