با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

استفاده از آکوستیک دیوار به منظور جذابیت ساختمان ها

به طور کلی آکوستیک دیوار جهت جلوگیری از پخش صدا مورد استفاده قرار گرفته و گزینه مناسبی برای مکان های خصوصی و عمومی می باشد. این نوع دیوارپوش از هدر رفتن انرژی به شکل قابل توجهی جلوگیری کرده و به عنوان یکی از پرطرفدارترین عایق ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین آکوستیک دیوار در […]

بیشتر بدانید…

آکوستیک سقف چیست؟ + قیمت و نحوه اجرا

معرفی کامل آکوستیک سقف

آکوستیک و در کل آکوستیک سقف، واژه ای که با شنیدن نام آن به یاد فضایی عایق بندی شده و بدون سر و صدا می افتیم. آکوستیک سقف را به جرعت می توان بهترین عایق بندی صوتی برای دیوار ها و سقف منازل و محیط های مختلف نام برد. سقف آکوستیک نوعی سقف عایق شده […]

بیشتر بدانید…

تایل کناف آرشا

معرفی کامل تایل کناف آرشا

بـا معرفـی تایـل هـای فلـزی موندنـا، شـرکت ای. ام. اف توجـه بسـیاری از متخصصیـن و دسـت انـدرکاران ایـن صنعـت را بـه خـود جلـب نمـود. ایـن محصـولات به صـورت سـقف کاذب مشـبک بـا تایل کناف مربـع یـا مسـتطیل در سیسـتم هـای زیرسـازی نمایـان، سـازه پنهـان و سیسـتم خـود ایسـتا تولیـد مـی شـوند کـه در دو سیسـتم […]

بیشتر بدانید…