با مشاوران آرشا فرانگار در ارتباط باشید  15-88539500-021

دیوارهای پوششی

دیوارهای پوششی عمدتا برای تکمیل نازک کاری استفاده می شوند و بدون نیاز به گچ و خاک و سفید کاری اجرا می شوند. همچنین در فرایند کار مواردی مانند عایق صوتی، عایق حرارتی، عایق رطوبتی در دیوارهای خاص، پوشش های معماری و یا بازسازی سطوح و دیوارهای بنایی در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. جهت اجرا می توان از دو روش بدون سازه و همچنین با استفاده از زیرسازی فلزی استفاده شود.

انواع دیوارهای پوششی

در این نوع دیوارها، صفحات روکشدار گچی با پیچ شدن بر روی یک سازه فلزی که از قبل تعبیه شده است، به دیوار متصل می گردد. این اتصال از طریق پیچ صورت می پذیرد. بین دیوار فوق و صفحات آزاد، فضایی آزاد به وجود می آید که از این فضا می توان برای صبور تجهیزات تاسیساتی و همچنین نصب عایق استفاده نمود. برای عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، نیازی به ایجاد شیار نمی باشد. قرارگیری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی در فضای خالی میان دیوار زمینه و صفحات آزاد، باعث می شود دسترسی به این تجهیزات در زمانی که نیاز به تعمیرات و یا بازدید دوره ای می باشد به آسانی صورت گیرد و همچنین عدم دفن این تجهیزات در زیر مصالح بنایی خود باعث بالا رفتن طول عمر و خوردگی و پوسیدگی می گردد.

همچنین این دیوارهای پوششی برای دیوارهای ناشاقول و ناصاف بسیار مناسب بوده و با نصب آسان بر دیوارهای بتنی مانند دیوارهای برشی و همچنین دیوارهایی با ارتفاع بیشتر از ۱۰ متر، می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در صنعت ساختمان باشد.